Talkoot tunnetaan kunnissa

Kuva: YHA kuvapankki / Raili Malinen

Kosteus- ja hometalkoiden maaliskuussa teettämään kyselyyn vastasi 103 (vastausprosentti noin 30) Manner-Suomen kuntien kiinteistöistä vastaavaa ja kiinteistöihin liittyvään päätöksentekoon osallistuvaa henkilöä.

Lähes neljä viidestä vastaajasta (79,6 %) piti omaa osaamistaan sisäilmaongelmiin sekä kosteus- ja homevaurioihin liittyen vähintäänkin melko hyvänä. Tästä huolimatta vain joka kymmenes vastaaja ilmoitti, ettei tarvitse lisätietoja. Mieluiten osaamista kehitettäisiin avoimissa, asiantuntijoille suunnatuissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa tai sähköisen oppimateriaalin avulla. Lisää tietoa kaivataan eniten sisäilmaongelmaisen kohteen korjaussuunnittelusta, kiinteistön tutkimusmenetelmistä sekä terveysvaikutuksista.

Talkoot ja niiden työkalut tunnetaan

Peräti 85,4 % vastaajista ilmoitti tuntevansa Kosteus- ja hometalkoot. Heistä yli puolet arvioi talkoiden onnistuneen tehtävässään vähintäänkin melko hyvin.

Talkoissa tuotettuja materiaaleja oli käyttänyt lähes neljä viidestä vastaajasta. Materiaaleja pidettiin tarpeellisina ja hyödyllisinä, ja niitä toivottiin myös lisää. Valtaosa oli myös valmis suosittelemaan materiaaleja kollegoilleen. Tunnetuimpia olivat talkoiden www.hometalkoot.fi -sivusto pientaloasukkaille sekä erilaiset käytännön ohjeet. Hyödyllisimmiksi nimettiin Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjauksen jälkeen, Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi puhdistaa, Ohje rakennustyömaiden kuivanapitoon suojaamisella sekä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen.

Käytännön tarpeisiin soveltuvien ohjeiden tarve on selvästi olemassa ja oli hienoa huomata, että talkoot on pystynyt vastaamaan tähän kysyntään. Kiitos näistä kuuluu talkoissa ahkeroinneille asiantuntijoille.

Mitä muuta toivottiin?

”Kilpailutukseen liittyvät seminaarit sekä ohjeistukset.”
”Konsultin valintaan apua, kun organisaatiossa ei ole osaamista ja resursseja.”
”Alan koulutusta ja opastusta melko vähän tarjolla.”
”Asiantuntijat saisivat jalkautua kuntiin paikan päälle pitämään luentoja myös rakennusten käyttäjille.”
”Oikeaa, puolueetonta, yhtenäistä tietoa tarvitaan tänne kentälle.”
”Jatkakaa samaan malliin!”

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Tutkimuksen toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy.