Fukt- och mögeltalkot

YHA Kuvapankki

Nu finns KAS-blanketten tillgänglig att ladda ned även på svenska

KAS- blanketten underlättar utvärderings- och uppföljningsprocessen vid olika saneringsprojekt. Genom att förbättra projektets struktur, skapa en tydlig arbetsfördelning och en klar informationskedja minskar risken för misslyckade saneringar. Läs mera...

Byggnadsfysik 2013

Tammerfors tekniska universitet, institutionen för byggnadsteknik (TTY) och Finlands byggnadsingenjörers förbund RIL rf ordnar tillsammans seminariet Rakennusfysiikka 2013 (Byggnadsfysik 2013) i Tammerfors den 22–24 oktober 2013. Läs mera....

Rykande färsk slutrapport från utvecklingsprojektet om utbildning och kompetenshöjning

Ett stort gemensamt arbetsprojekt har rotts i land. Rekommendationerna om hur utbildning och kompetenshöjning inom fukt- och mögelskadebranschen ska organiseras i Finland är färdiga och en slutrapport om projektet har publicerats. De över hundra deltagarnas tvååriga arbetsinsats faller ut i en rekommendation om fyra yrkeskårer och tre kompetensnivåer. Projektet leddes av FD, byggnadsingenjör Helmi Kokotti från Östra Finlands universitet. Läs mera...

TOXTEST slutfört - ingen ny metod hittades för identifiering av mögelproblem

Trots stora förhoppningar lyckades man inte i forskningsprojektet TOXTEST hitta någon ny metod för identifiering av mögelproblem i fuktskadade byggnader. Målet med det omfattande treårsprojektet var att utveckla ett system för att mäta toxiciteten i dammprov från inomhusluft. Slutrapporten från TOXTEST offentliggjordes vid social- och hälsovårdsministeriet den 6 mars. Läs mera...

Styrning saknas inom den oreglerade mögelhundsbranschen

Mögelhundar används i allt större utsträckning i Finland vid undersökning av problem med inomhusluften. Det finns dock inte något gemensamt system för standardiseringskontroll varken av hundarna eller av deras förare. Som en första åtgärd för att förbättra situationen publicerade Fukt- och mögeltalkot i mars anvisningar för både mögelhundföraren och den som beställer tjänsten. Bland dem som arbetar med inomhusluftfrågor i kommunerna genomfördes nyligen en undersökning om mögelhundar, och undersökningen visar att man snarast önskar en gemensam certifiering inom branschen. Läs mera...

Tunne talosi, turvaa kauppasi - En ny guide för säljaren och köparen i fastighetsaffärer

I Finland pågår hela tiden hundratals sådana rättstvister om bostads- och fastighetsaffärer som grundar sig på fukt- eller mögelskador. Fukt- och mögeltalkot har publicerat en ny praktisk guide för att öka tryggheten vid bostadsaffärer för både köparen och säljaren. Förbundet Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, som på bred front representerar aktörerna i fastighetsförmedlingsbranschen i Finland, rekommenderar att guiden inkluderas som en del av standardmaterialet vid fastighetsaffärer. Läs mera...

Från fukt- och mögeltvister till tryggare husköp

I Finland pågår hela tiden hundratals sådana rättstvister om bostads- och fastighetsaffärer som grundar sig på fukt- eller mögelskador. Renoveringsbehovet i en byggnad upptäcks ofta efter affären och blir en obehaglig överraskning för både köparen och säljaren. Inom Fukt- och mögeltalkots omfattande tvååriga projekt har man lagt fram en mängd förslag för att förbättra situationen. Läs mera...

 

STOPPA MÖGLET!

Fukt- och mögeltalkot griper under åren 2010-2014 med kraft tag i fukt- och mögelproblemet som plågar det finska byggnadsbeståndet. Avsikten med talkot är att sätta igång en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland, att minska de sanitära olägenheterna och ekonomiska förlusterna som orsakas av fukt- och mögelskador samt att förhindra att nya skador uppstår. I talkot skapas också verktyg, metoder och know-how som lockar internationellt intresse. Arbetet koordineras av miljöministeriet och kallelsen till talkot är öppen för alla.