Kommunikation

Kuva: YHA Kuvapankki


Största delen av projekten i Fukt- och mögeltalkot gäller utbildning och kommunikation. Kommunikationens uppgift är att binda ihop det stora talkonätverket och att hjälpa de olika aktörerna i den projektspecifika kommunikationen. Kommunikationen spelar en central roll när man vill sprida information och färdigheter samt påverka attityder. Med målinriktad kommunikation förs de nya verksamhetsmodellerna och metoderna som uppkommer i talkot ut för att utnyttjas i praktiken.

För Fukt- och mögeltalkots kommunikation ansvarar programchefen. För planeringen, genomförandet, och värderingen av kommunikationen ansvarar ett kommunikationsteam. Programmet har givits en egen visuell image och kommunikationsplan som drar linjerna också för programmets projekt.

Tilläggsuppgifter:

Jussi Salmi, miljöministeriet
Tel. +358 40 830 7133
jussi.salmi(at)ymparisto.fi