Ny- och reparationsbyggande

 

YHA Kuvapankki / Jari Kurvinen

Merparten av Finlands byggnadsbestånd härstammar från 1960-1980-talen och en stor del börjar vara färdigt att totalrenoveras. Tyngdpunkten i byggandet i Finland kommer därför under de närmaste årtiondena att ligga i reparationsbyggande. Byggnaderna som är färdiga att totalrenoveras har nästan alltid mögelskador eller så är uppkomsten av sådana i den närmaste framtiden sannolik. Fukt- och mögeltalkots tyngdpunkt kommer att vara i att minska problemen i det existerande byggnadsbeståndet.

Under talkot bedöms bland annat hur de nuvarande byggbestämmelserna fungerar när det gäller fuktskador. Samtidigt främjas forskning och produktutveckling av olika lågenergilösningar med syfte att förhindra uppkomsten av fuktskador i framtida byggande. Klimatförändringen påverkar också byggnadsplaneringen och detta forskas i miljöministeriets projekt FRAME och KORMA.

En målsättning är att kunnandet om ett gott inomhusklimat och långvariga, fuktsäkra strukturer ökas i all utbildning i byggnadsbranschen. Det finns planer att införa i byggbestämmelserna krav på arbetsledning som gäller behärskningen av fukt och omständigheter och planer att precisera föreskrifterna som gäller reparationsprojekt som kräver bygglov.

Tilläggsuppgifter:

Jani Kemppainen
The Confederation of Finnish Construction Industries RT
tel. + 358 40 541 8090
jani.kemppainen(at)rakennusteollisuus.fi