Statens stödsystem

Kuva: YHA Kuvapankki / Ari Andersin

Statens olika ministerier och andra aktörer stöder många slag av ny- och reparationsbyggande bl.a. av orsaker som anknyter till energi-, konjunktur- och regionalpolitik. För tillfället kan statsunderstöd riktas till byggnader vilkas problem med inomhusluften inte försvinner med reparationerna eller blir i värsta fall värre efter dem.

Målet med fukt- och mögeltalkot är att utveckla de olika understödssystemens finansieringsvillkor så att de leder till systematisk kartläggning av byggnadernas kondition och fuktskador och en förnuftig prioritering av reparationerna. Som villkor för understöd som beviljas för reparationsbyggande krävs en analys av hur tillfredsställande reparationsobjektens skadeutredningar är och hur funktionsdugliga reparationsplanerna är. Analysen ska vara gjord av en kompetent och oberoende utomstående granskare. Man försöker förbättra finansieringsformerna i Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA) så att de sporrar till att undanröja fuktriskerna och -skadorna i byggnaderna.