Med i talkot

Kuva: YHA Kuvapankki / Laura Oja

Fukt- och mögeltalkot genomförs som ett omfattande samarbete mellan bl.a. andra ministerier, aktörer i statsförvaltningen, kommunsektorn, organisationer och företagsvärlden. I talkot angrips byggnadernas hela livscykel från planeringen till uppförandet, användningen, underhållet, forskningen och reparationerna. Talkot för samman ett täckande nätverk av experter och kallelsen att delta är stående. Fukt- och mögeltalkot vill dela med sig sitt kunnande och erfarenheter också med utländska aktörer.

 

Aalto-universitetet

Amiedu

Andningsförbundet

Arbetshälsoinstitutet

Asianajotoimisto Alfa Oy

Clavis Consulting

Datapolis Oy

Equiflow Oy

Finansministeriet

Finlands Föräldraförbund

Finlands Kommunförbund

Förbundet för bostadshygien

Helsingfors universitetet

Innoctus Oy

Insinööritoimisto Savora Oy

Instaro Oy

Institutet för hälsa och välfärd

Itä-Suomen yliopisto

JAKK

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kymen Ammattikorkeakoulu

Kymen home-etsintä

Lakiasiaintoimisto Pasi Hyvämäki

LVI-Ins.toimisto Seppo Karves Oy

Mainostoimisto Grafical Oy

Metropolia

Miljöministeriet

Muoto Oy

Pirkanmaan kiinteistöyhdistys ry

Rakennusteollisuus

Rakli

Raksystems-Anticimex

Regionförvaltningsverket

SEK Oy

Senat Fastigheter

Sisäilmayhdistys

Social- och hälsovårdministeriet

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ry

Suomen Omakotiliitto

Suomen Sisäilmakeskus Oy

Talotutkimus Kairitek Oy

Tampereen teknillinen yliopisto

Turun yliopisto

Undervisnings- och kulturministeriet

Utbildningsstyrelsen

Vahanen Oy

Valvira

Yrkeshögskolan Novia