Till medierna

 

Om din sak gäller pressinformation om Fukt- och mögeltalkot kontakta:

Karoliina Viitamäki, planerare
Tel. +358 40 531 0365
karoliina.viitamaki(at)ymparisto.fi

 

För pressinformation betjänas du också av:

Viestintätoimisto SEK Public Oy
Aija Kaijärvi
Tel. +358 40 709 8483
aija.kaijarvi(at)sekpublic.fi