Asuntokauppa ja neuvonta

 

Kosteus-, home- ja muista sisäilmaongelmista on saatavilla paljon tietoa. Tieto on kuitenkin hyvin erilaatuista, yleisellä tasolla ja hajallaan, lisäksi se on usein vaikeaselkoista ja jopa ristiriitaista. Luotettavan tiedon saatavuuden parantaminen on tärkeä osa talkoita.

Kosteusvaurioita ennaltaehkäisevää viestintää ja neuvontaa suunnataan yksityisten sekä ammattimaisten kiinteistöjen omistajien osaamisen lisäämiseksi. Koska Internet on ihmisten pääasiallinen tiedonhankintakanava, on talkoissa pääpaino luotettavan tiedon tarjoaminen internetin kautta. Lisäksi edistetään nykyisiä tai uusia, hyvin toimivia, kansalaisjärjestöjen neuvonta- ja tukipalveluja.

Asuntokaupan turvan parantaminen on myös talkoiden työlistalla. Tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä ja varautua niihin. Hometalon ostamisen tai myymisen estämiseksi lisätään yleistä tietoisuutta asiasta ja edesautetaan kuluttajan turvaa lisäävien vakuutuskäytäntöjen muodostumista. Asuntokauppaan liittyvien kuntotarkastusten määrittelyä tarkennetaan ja rakennusteknisten tutkimusten sisältö sekä lisätutkimusehdotukset pyritään saamaan selkokielisiksi.