Kosteus- ja homevauriokorjaaminen

 

Kosteuden ja homeen aiheuttamia ongelmia on kaikessa rakennuskannassa: valtion ja kuntien sekä yksityisten ihmisten omistamissa rakennuksissa, kerrostaloissa, omakotitaloissa, laitoksissa, toimistoissa ja muissa työpaikkarakennuksissa. Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuu päivittäin 600 000 - 800 000 suomalaista.

Rakennuksen terveellisyys on sen omistajan vastuulla. Omistajan pitäisi ennaltaehkäistä kosteusvaurioiden synty niin rakennusta suunniteltaessa, rakennettaessa kuin sitä käytettäessä. Jos ongelmia ilmenee, täytyy omistajan päättäväisesti ryhtyä korjaamaan niiden aiheuttajia. Mitä pidempään rakennuksen vaurioituminen jatkuu, sitä kalliimpaa sen korjaaminen on. Usein korjaukset epäonnistuvat riittämättömien kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien takia.

Kosteus- ja hometalkoissa luodaan monia uusia keinoja omistajan tehtävän helpottamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on muun muassa laatia yhtenäinen toimintaprosessi sisäilmaongelma- tai kosteusvaurioepäilyissä tehtäville tutkimuksille sekä löytää toimivia kosteus- ja homevauriokorjausmenetelmiä. Talkooverkoston yhteistyönä on suunnitteilla muun muassa koulutusta, tiedotusta, ohjeita ja oppaita, jotka kohdennetaan kiinteistöjen omistajille sekä korjausten suunnittelijoille ja tekijöille.

Talkoissa valtio näyttää kosteus- ja homevauriokorjaamisen esimerkkiä. Lue enemmän kohdasta Valtion kiinteistöt.

Etenkin kuntien omistamien koulujen, päiväkotien, terveydenhoitolaitosten ja muiden sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausten priorisointi on erittäin tärkeää kansanterveyden kannalta. Etenkin pienemmissä kunnissa on vaikeuksia löytää osaamista sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Ennakoivaan korjausrakentamiseen ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn ei ole keinoja eikä riittävästi resursseja. Talkoissa etsitäänkin keinoja kuntien sisäilmaosaamisen lisäämiseen ja helpottamaan avun saamista ongelmakohteisiin.