Koulutus, pätevöityminen ja tutkimus


Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle on välttämätöntä. Tällä hetkellä kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat usein, koska osaamisessa on puutteita koko ketjussa: tutkimuksessa, suunnittelussa, korjaamisessa ja valvonnassa. Arviolta noin 25 000 rakennusammattilaista joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa.

Kosteus- ja homevaurioala tarjoaa kasvavan työllistymismahdollisuuden osaaville tekijöille. Koulutusta tarvitaan homevauriokorjaussuunnittelijoille ja -korjaajille, korjausten valvojille ja työnjohtajille. Koulutustarvetta lisää se, että monet alalla tällä hetkellä työskentelevistä ovat siirtymässä eläkkeelle. Tarvittavien koulutusmäärien tarkempi arviointi on talkoiden ensimmäisiä tehtäviä.

Talkoiden tavoitteena on luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kosteus- ja homevaurioalalle yhtenäinen koulutus ja pätevöitymispolku. Eri koulutusportaiden suorittamisen jälkeen riittävän kokemuksen omaavan henkilö voisi hakea sertifikaatin pätevyydelleen. Koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä rakennetaan valtionhallinnon, korkeakoulujen ja rakennusalan järjestöjen yhteistyönä.

Tutkimusmenetelmien kehittäminen on keskeinen osa talkoita. Tavoitteena on nopeampien ja varmempien työkalujen löytäminen terveyshaitan toteamiseksi ja paikallistamiseksi. Tutkimuksessa pyritään laajaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutkimuslaitosten yhteistyöhön myös kansainvälisesti. Kunnat ja kuntaliitto osallistuvat työhön osoittamalla toteutumassa olevia korjaushankkeitaan tutkimuskohteiksi. Tutkimustyön myötä tavoitellaan muun muassa yhtenäistä viranomaisohjeistoa terveyshaitan toteamiseen, arviointiin ja seurantaan.

Lisätietoja:
RI, FT Helmi Kokotti
helmi.kokotti(at)gmail.com
puh: 0400 298 706