Talkoissa nikkaroitua

 

Tälle sivustolle tulemme kokoamaan talkoissa syntynyttä ja niihin läheisesti liittyvää materiaalia. Sivusto täydentyy sitä mukaa, kun materiaalia ja hankkeita valmistuu.

Materiaalit on jaettu pääkohderyhmittäin. Moni ohje, opas ja selvitys sopii useammalla kohderyhmälle ja löytyy siten useamman otsikon alta. Käytännön ohjeiden alta löytyy käytännön ohjeita antavaa materiaalia ja selvityksiä / lisätietoa yleisesti alta löytyy yleistietoa aiheeseen liittyen.

PIENTALOASUKKAAT

TALOYHTIÖT / OSAKKAAT

KUNNAT / KAUPUNGIT / TOIMITILAT

JULKISET TOIMITILARAKENNUKSET / ISOT KIINTEISTÖT

AMMATTILAISET / KÄYTÄNNÖN TEKIJÄT

MUUT / TUTKIMUKSIA JA OPINNÄYTTEITÄ

ARTIKKELIT

****************

PIENTALOASUKKAAT

Käytännön ohjeita

www.hometalkoot.fi - sivusto. Tutustu tarkemmin omistamaasi /hallinnoimaasi omakotitaloon

Vinkit talon rakennusosien tarkastamiseen ja huoltoon - videosarja

Rakentaja - suojaa oikein! - videosarja materiaalien ja työmaan suojauksesta työmaalla. Tuotettu yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL kanssa.

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - pientalotyömaat

Tunne talosi - turvaa kauppasi: Opas ostajalle ja myyjälle kiinteistön kunnon arviointiin ja turvallisempaan kaupantekoon

Känn ditt hus, säkra din affär: En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare

Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa - Tilaajan ohje

Tutki ja tunnista riskirakenne - opetusmateriaali pientalojen riskirakenteiden tunnistamiseen

Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion (utbildningsmaterial)

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

LVV - kuntotutkimusopas - Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin

Selvityksiä / lisätietoa yleisesti

Turvallisempaan talokauppaan - Asuntokaupan turvan parantaminen -hankkeen loppuraportti

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp - Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Omakotitalojen kuntokatselmoinnin kehittäminen - OKE hankkeen loppuraportti

OK-asujille suunnatun omakotitalojen huolto- ja kuntotarkastuskäytäntöjen kyselyn loppuraportti

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja ("Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut" - KORMA - hankkeen loppuraportti)

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa - Raksystems - Anticimex

TALOYHTIÖT / OSAKKAAT

Käytännön ohjeita

www.hometalkoot.fi Tutustu tarkemmin omistamaasi / hallinnoimaasi kerrostaloon

Vinkit talon rakennusosien tarkastamiseen ja huoltoon - videosarja

Rakentaja - suojaa oikein! - videosarja materiaalien ja työmaan suojauksesta työmaalla. Tuotettu yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL kanssa.

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - opastusmateriaali - ammattikäyttöön; isot työmaat

Sisäilmaongelman ratkaisemiseen asunto-osakeyhtiössä  - Tilaajan ohje

Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa - Tilaajan ohje

LVV - kuntotutkimusopas - Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin

Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus - Tilaajan ohje

KAS-lomake (korjaushankkeen arviointi -ja seurantalomake)

KAS Blanketten - Utvärdering och uppföljniingsblankett för saneringsobjekt

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Selvityksiä / lisätietoa yleisesti

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja ("Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut" - KORMA - hankkeen loppuraportti)

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp - Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

FRAME - hankkeen loppuraportit - FRAME-projektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin.

KUNNAT / KAUPUNGIT / TOIMITILAT

Käytännön ohjeita

Päättäjän homeopas

www.hometalkoot.fi - Tarkempaa tietoa eri aikakausien rakenneratkaisuista pientalorakennuskannassa sekä kerrostalokannassa

Vinkit talon rakennusosien tarkastamiseen ja huoltoon - videosarja

Sisäilmasto-ongelman selvittäminen - Tilaajan ohje

Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa - Tilaajan ohje

Tutki ja tunnista riskirakenne - opetusmateriaali pientalojen riskirakenteiden tunnistamiseen

Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion (utbildningsmaterial)

LVV - kuntotutkimusopas - Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin

KAS-lomake (korjaushankkeen arviointi -ja seurantalomake)

KAS Blanketten - Utvärdering och uppföljniingsblankett för saneringsobjekt

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - opastusmateriaali - ammattikäyttöön; isot työmaat

Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi poistaa

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Selvityksiä / lisätietoa yleisesti

Suunnitelma terveyshaittoja aiheuttavien kosteusvaurioiden poistamiseksi koulu-, päiväkoti- ja hoitoalan rakennuksista 2012 - STM ja OKM

Kehitysehdotuksia kuntien julkisten rakennusten sisäilmaongelmien vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi - loppuraportti

Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä - Paavo Kero

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp - Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja ("Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut" - KORMA - hankkeen loppuraportti)

FRAME - hankkeen loppuraportit - FRAME-projektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin.

JULKISET TOIMITILARAKENNUKSET / ISOT KIINTEISTÖT

Käytännön ohjeita

Päättäjän homeopas

www.hometalkoot.fi - Tarkempaa tietoa eri aikakausien rakenneratkaisuista pientalorakennuskannassa sekä kerrostalokannassa

Vinkit talon rakennusosien tarkastamiseen ja huoltoon - videosarja

Sisäilmasto-ongelman selvittäminen - Tilaajan ohje

Homekoiran käyttö kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa - Tilaajan ohje

Tutki ja tunnista riskirakenne - opetusmateriaali pientalojen riskirakenteiden tunnistamiseen

Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion (utbildningsmaterial)

LVV - kuntotutkimusopas - Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin

KAS-lomake (korjaushankkeen arviointi -ja seurantalomake)

KAS Blanketten - Utvärdering och uppföljniingsblankett för saneringsobjekt

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - opastusmateriaali - ammattikäyttöön; isot työmaat

Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi poistaa

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Selvityksiä / lisätietoa yleisesti

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp - Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja ("Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut" - KORMA - hankkeen loppuraportti)

FRAME - hankkeen loppuraportit - FRAME-projektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin.

AMMATTILAISET / KÄYTÄNNÖN TEKIJÄT

Käytännön ohjeita

Tutki ja tunnista riskirakenne - opetusmateriaali pientalojen riskirakenteiden tunnistamiseen

Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion (utbildningsmaterial)

www.hometalkoot.fi - eri aikakausien rakenneratkaisujen esittelyä pientaloissa ja kerrostaloissa

Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus - Tilaajan ohje

LVV - kuntotutkimusopas - Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin

Homekoiraohjaajan toimintaohje

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - opastusmateriaali - ammattikäyttöön; isot työmaat

Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla - opastusmateriaali - pientalotyömaat

KAS-lomeke (korjaushankkeen arviointi -ja seurantalomake)

KAS Blanketten - Utvärdering och uppföljniingsblankett för saneringsobjekt

Homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohje rakenneosille, joita ei voi poistaa

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Kosteus- ja homevauriot verkkokurssi - suunnattu erityisesti lääkäreille sekä koulu- ja työterveyshuollon henkilöstölle

Selvityksiä / lisätietoa yleisesti

Terveiden talojen erikoisjoukot - Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja synkronointi hankkeen loppuraportti

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteet - sisältää kosteusvauriokorjaajan eat:n

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp - Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja ("Kosteusteknisesti turvalliset korjausrakentamisen malliratkaisut" - KORMA - hankkeen loppuraportti)

FRAME - hankkeen loppuraportit - FRAME-projektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin.

MUUT / TUTKIMUKSIA JA OPINNÄYTTEITÄ

Kiinteistönvälittäjille ja AKK-kuntotarkastajille tehdyn kyselyn loppuraportti

"Senaatti-kiinteistöjen laadukas sisäympäristö" -kehittämishankkeen arviointi ja jatkokehittämistarpeet

Kosteus- ja homevaurion korjausprosessin riskianalyysi- Riina Paju

Sisäilma-asiantuntijan tehtävät ja kiinteistöstrategian käynnistäminen -Timo Tikkanen

Kuntien kiinteistöjen hallinta kosteusvaurionäkökulmasta - Teemu Alastalo

Homekoiratoiminta ja sen kehittäminen - Karoliina Viitamäki

Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointi- Hanna Keinänen

Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat - selvittäminen terveydensuojelulain mukaisilla asunnontarkastuksilla

TOXTEST - hankkeen ulkopuolinen arviointi - loppuraportti

TOXTEST - hankkeen loppuraportti

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen - Jyri Lehtoranta

Mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan paine-eron vaikutuksesta - Taneli Päkkilä

Eri aikakausien tyypilliset homevauriot - Mikko Ahlgren

Etelä-Suomen rakennusvalvontaviranomaisten toimintatavat asuinrakennusten terveyshaitta-asioissa - Toni Hieta

Kosteus- ja homevauriokorjauksen urakkasopimusasiakirjojen kehittäminen - Jukka Sjöblom

Tuulettuvien alapohjien vauriomekanismit - Viivi Etholén

Maanvaraisten alapohjien vauriomekanismit - Aaro-Matti Pakkanen

Perustamisratkaisujen aiheuttamat ongelmat 1950 - 2000-luvun pientaloissa - Joni Rantala

Kosteus- ja homevaurioiden oppimisympäristö rakennusvalvonnalle - esiselvitys

OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN KIINTEISTÖJEN ARTIKKELISARJA

Osa 8 - Lisää energiatehokkuutta taloon tervellisyydestä tinkimättä
Osa 7 - Kesäkoti talvikuntoon
Osa 6 - Pidä talosi kuivana myös ulkoremontin aikana
Osa 5 - Pihapuutarhuri: älä kasvata hometta taloosi
Osa 4 - Sisäilman kevätsiivous
Osa 3 - Paikallista vuodot - pysäytä kosteusvaurio
Osa 2 - Jokainen talo ansaitsee oman huoltokirjan
Osa 1 - Talonomistaja: varaudu talventuloon, vältä kosteusvahingot