Uudis- ja korjausrakentaminen

 

Pääosa rakennuskannastamme on valmistunut 1960-1980-luvuilla ja suuri osa siitä on nyt yhtä aikaa peruskorjausiässä. Peruskorjausikäisissä rakennuksissa on lähes aina kosteusvaurioita tai niiden syntyminen lähiaikoina on todennäköistä. Kosteus- ja hometalkoot painottuu olemassa olevan rakennuskannan ongelmien vähentämiseen luottaen uudisrakentamista koskevassa kehitystyössä pääasiallisesti ympäristöministeriön perusohjausjärjestelmien toimivuuteen.

Talkoiden aikana muun muassa arvioidaan nykyisten rakentamismääräysten toimivuus kosteusvaurioiden ennaltaehkäisijänä. Samalla edesautetaan erityyppisten matalaenergiaratkaisujen rakennusfysikaalista ja mikrobiologista tutkimusta ja tuotekehitystä, joiden tavoitteena on estää kosteusvaurioiden syntyminen tulevaisuuden rakentamisessa. Lähitulevaisuudessa rakennussuunnittelun kosteustekniset reunaehdot tulevat muuttumaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ympäristöministeriö on käynnistänyt asiaan liittyvät tutkimushankkeet Frame ja Korma (energiatehokas korjausrakentaminen).

Hyvään sisäilmastoon ja pitkäikäisiin, kosteusvarmoihin rakenteisiin liittyvää osaamista pyritään lisäämään kaikkeen rakennusalan koulutukseen. Kosteuden ja olosuhteiden hallintaan liittyvää työnjohtajavaatimusta suunnitellaan rakentamismääräyksiin. Näin pyrittäisiin estämään rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamat sisäilmaongelmat. Rakennusluvan vaativia korjaushankkeita koskevia säännöksiä suunnitellaan tarkennettavan, jotta luvan myöntämisen perusteeksi saataisiin huolellisesti suoritetut kosteusvauriokuntotutkimukset.