Valtion tukijärjestelmät

 

Valtion eri ministeriöt ja muut toimijat tukevat monenlaista uudis- ja korjausrakentamista mm. energia-, suhdanne- ja aluepoliittisista syistä. Tällä hetkellä valtion myöntämää tukea saattaa kohdentua rakennuksiin, joiden sisäilmaongelmat eivät poistukaan korjausten myötä tai pahimmillaan korjaukset jopa aiheuttavat ongelmia.

Kosteus- ja hometalkoissa on tavoitteena kehittää eri avustusjärjestelmien rahoitusehtoja siten, että ne ohjaavat rakennusten järjestelmälliseen kunto- ja kosteusvauriokartoitukseen ja korjausten järkevään priorisointiin. Korjausrakentamiseen myönnettävän tuen ehdoksi toivotaan pätevän ja riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan tekemä analyysi korjauskohteita koskevien vaurioselvitysten riittävyydestä ja korjaussuunnitelmien toimivuudesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusmuotoja halutaan kehittää siten, että niillä kannustetaan poistamaan rakennusten kosteusriskit ja -vauriot.