Viestintä

 

Suuri osa Kosteus- ja hometalkoiden hankkeista liittyy koulutukseen ja viestintään. Viestintä on keskeisessä roolissa, kun halutaan jakaa tietoa ja taitoa sekä vaikuttaa asenteisiin. Viestinnän tehtävänä on sitoa laaja talkooverkosto yhteen ja auttaa eri toimijoita hankekohtaisessa viestinnässä. Tavoitteellisen viestinnän avulla talkoissa syntyvät uudet toimintamallit ja menetelmät jalkautuvat käytäntöön.

Kosteus- ja hometalkoiden viestinnästä vastaa ohjelmapäällikkö. Viestinnän suunnittelu, toteutus ja arviointi tapahtuu yhdessä viestintätiimin kanssa. Ohjelmalle on luotu oma ilme ja viestintäsuunnitelma, joiden linjauksia noudatetaan myös ohjelmaan liittyvissä hankkeissa.

Lisätietoja

Karoliina Viitamäki, suunnittelija
p. 040 531 0365
karoliina.viitamaki(at)ymparisto.fi

Lehdistöviestinnässä palvelee myös:

Viestintätoimisto SEK Public Oy
Aija Kaijärvi
p. 040 709 8483
aija.kaijarvi(at)sekpublic.fi