Menneet tapahtumat

31.10. -1.11.2013 Talkootapaaminen Oulu

Työmaakatsaus - hyvä työ poiki lisää työtä: talkoot jatkuvat 2014
- Ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen

Terveydensuojelulain uudistus ja asumisterveysasetus - mitä uutta kosteus- ja homeongelmien selvittämiseen - Ylitarkastaja Vesa Pekkola, STM

Moisture and mould problems in Swedish building stock – situation and solutions - M.Sc. Olle Åberg, The Swedish National Board of Housing, Building and Planning

Terve talo ei rakennu sattumalta - Oulun pientalorakentajien laatukoulutus -  Laatupäällikkö Pekka Seppälä, energiakorjausneuvoja Tommi Riippa, Oulun kaupunki

Kosteuden hallinta rakennushankkeessa -klinikka - Projekti-insinööri Juho Kess, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä TEMA -projektissa - Projektipäällikkö Annika Glader, Yrkeshögskolan Novia

Kunnan talot kuntoon - Erityisasiantuntija Esko Korhonen, Kuntaliitto

KAS-lomake käyttöön - korjaushanke haltuun - Tutkija Paavo Kero, Tampereen teknillinen yliopisto

RIL250-2011 kosteudenhallintaprosessi - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu - tekninen johtaja Gunnar Åström, RIL

27.-28.9.2012 Talkootapaaminen Kuopio

Kansalaisviestintää ja paljon muuta - Juhani Pirinen

Kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisten koulutus ja pätevöityminen - Helmi Kokotti

22.-24.5. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat -koulutuspäivä, Helsinki, Oulu, Jyväskylä

Kosteus- ja homeongelmat ja niiden hoito sosiaali- ja terveysministeriössä / Kosteus- ja hometalkoot - Jari Keinänen

Uutta mikrobien tutkimusmenetelmistä - Anne Hyvärinen

Riskirakenteet ja niiden tunnistaminen - Pertti Heikkinen

Sudenkuopat korjaushankkeissa - Paavo Kero

Tarkistuslista julkisten kiinteistöjen sisäilmaongelmien hallitsemiseksi – uusia työkaluja käyttöön - Vesa Pekkola

Rakennusvalvonnan mahdollisuudet kosteus- ja homevauriokorjauksissa. Rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyö - Seppo Lappalainen

Koulutus ja pätevöityminen - Helmi Kokotti

28.2. IV -workshop

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen - Markku Rantama

Eurooppalaiset normit ja säädökset - Jorma Railio

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto, terveysnäkökohdat - Kari Reijula

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen - Martti Pennanen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen - Sari Rautio- Laine